Powiatowy Konkurs Czytelniczy

„Booktalking, czyli pięć minut o książce”

Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych:

  • I kategoria wiekowa: klasy I – IV
  • II kategoria wiekowa: klasy V-VIII
  1. Zadania uczestnika konkursu:
  • ustna prezentacja dowolnej książki metodą booktalkingu,
  • wypowiedź nie może przekroczyć 5 minut,
  • uczeń może wybrać jeden ze stylów booktalkingu:

– streszczenie fabuły,

– zaprezentowanie głównego bohatera,

– przedstawienie tylko jednego epizodu,

– oddanie nastroju,

– bądź wszystkie style połączyć w jednej prezentacji.

Dodatkowe informacje i karta zgłoszenia znajdują się w Regulaminie.