Projekt chemiczny: „Powietrze i inne gazy.”

Na zajęciach koła chemicznego uczniowie klasy VII zrealizowali projekt edukacyjny pt.”Powietrze i inne gazy”.

Celem projektu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowanie chemią, wyrabianie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji, a następnie prezentowanie ich w ciekawy sposób oraz kształcenie umiejętności poprawnego i bezpiecznego wykonywania doświadczeń.

Uczniowie podzieleni zostali na kilka grup, z których każda miała za zadanie zgromadzić informacje dotyczące właściwości i zastosowań danego gazu, a następnie przedstawienie ich na forum klasy w formie prezentacji multimedialnej lub lapbooka.

Każda grupa wykonała ponadto eksperymenty, podczas których otrzymano określony gaz i zbadano jego właściwości. W doświadczeniach wykorzystano przede wszystkim składniki ogólnie dostępne, jak np. drożdże, skorupki jajek, ziemniaki, ocet, woda utleniona czy soda oczyszczona.

Podczas prezentacji projektu wykonano następujące doświadczenia:

„Badanie składu powietrza”- Karol Pikus

„Tlen z ziemniaka” oraz „Działanie drożdży na wodę utlenioną”- Zuzanna Łysiak

„Działanie octu na sodę i „przelewanie” dwutlenku węgla” oraz „Gaśnica pianowa”- Sara Sochan

„Otrzymywanie dwutlenku węgla w wyniku działania octu na skorupki jajek”- Amelia Stachula

„Proces fermentacji”- Małgorzata Korniak

„Wybuchowa piana”- Bartłomiej Skrok i Oskar Wydra

Prezentacje przedstawili: Agnieszka Stachowicz, Tymon Bożek, Małgorzata Korniak.

Uczniowie podczas realizacji tego projektu wykazali się wiedzą, kreatywnością i dużym zaangażowaniem.

Opiekun projektu: Sylwia Sędrowska- Zając