Projekt edukacyjny -modelowanie w nauczaniu biologii

W edukacji bardzo duże znaczenie ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania. W biologii dotyczy to na przykład modelowania procesów biologicznych. Głównym założeniem projektu było skonstruowanie przez uczniów klasy VII prostych modeli z ogólnodostępnych materiałów. Te modele obrazowały wybrane procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Efektem pracy było przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a funkcją różnych narządów. Dodatkowym celem projektu miało być doskonalenie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy czy działania w sytuacjach stresowych poprzez przygotowanie pokazu dla koleżanek i kolegów.

Cele zrealizowanego projektu:
🔹Zrozumienie procesów i mechanizmów związanych z różnymi strukturami organizmu człowieka.
🔹Wykorzystywanie w praktyce wiadomości i umiejętności nabytych na lekcjach biologii. 🔹Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia.
🔹Zrozumienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy budową a funkcją różnych narządów.
🔹Wykształcenie umiejętności tworzenia modelu procesu.
🔹Doskonalenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy oraz współdziałania w grupie.

Joanna Cieślak