Projekty Edukacyjne realizowane w naszej szkole

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” oraz w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „GRAMY ZMYSŁAMI”.

Głównym celem Projektu „Kreatywne Prace Plastyczne” jest zaspokojenie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczniów poprzez działania plastyczne.

Zaś głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.