Przyroda, architektura, kultura w twojej codzienności. „Doceń lokalność!” – to hasło Dnia Krajobrazu 2023

Krajobraz lokalny stanowi przestrzeń życia codziennego każdego nas. Czy jednak wiemy, które cechy krajobrazu lokalnego są unikalne i cenne, a które niepożądane? Dzień Krajobrazu 2023 służy refleksji nad kondycją miejsc, w których mieszkamy, uczymy się, pracujemy, byśmy mogli chronić to, co jest w nich najcenniejsze.

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu każdego z nas, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca instytucje publiczne, wyższe uczelnie, placówki oświatowe i kulturalne, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców naszego kraju do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw, takich jak spacery krajobrazowe, spotkania, debaty, wykłady, konkursy plastyczne związanych z lokalną geografią, historią, kulturą.

Perłami lokalnych krajobrazów mogą być najdrobniejsze ich elementy, jak pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów. Poznawajmy, chrońmy i odpowiednio kształtujmy naszą okolicę, byśmy czuli, że jest w niej cząstka nas samych. Doceniajmy lokalność!

Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Chętni uczniowie przygotują grupowe prezentacje na temat:

Klasa V i VI – Krajobraz przydomowych ogródków.

Klasa – VI i VII – Krajobraz kulturowy w Sokolnikach

Klasa VII i VIII – Krajobraz przyrody ożywionej i nieożywionej w Sokolnikach.