Psycholog

Jestem psychologiem szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach.

Moim zadaniem jest wspieranie uczniów i towarzyszenie im w rozwoju. Pomagam także rodzicom oraz nauczycielom. Oferowana pomoc psychologiczna ma formę rozmów indywidualnych i grupowych o charakterze doradczym, konsultacyjnym i terapeutycznym.

Na co dzień na terenie szkoły prowadzę zajęcia indywidualne oraz terapię psychologiczną.

W sytuacjach problemowych lub konfliktowych rozmawiam z uczniami oraz ich rodzicami. Obserwuję również pracę uczniów w czasie trwania lekcji na różnych przedmiotach.

Drogi uczniu/uczennico

Przyjdź do psychologa szkolnego, gdy:

 • czujesz się bezradny, czujesz że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • masz złe samopoczucie, gorszy nastrój,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji,
 • chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło,
 • masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu,
 • masz problemy w relacjach z innymi uczniami,
 • ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy
 • chcesz podzielić się ważną dla Ciebie sprawą bez względu na to, czy jest ona radosna czy smutna,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zapraszam Cię z każdą sprawą z którą trudno sobie poradzić.

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę ze mną?

Życzliwej uwagi, niezależnie od tego, z jaką sprawą zwrócisz się do mnie.

Uważnego wysłuchania i zrozumienia.

Otrzymania porady oraz pomocy.

Drodzy rodzice

Z pomocy psychologicznej możecie Państwo skorzystać :

 • aby lepiej zrozumieć swoje dziecko, poprawić relacje,
 • kiedy funkcjonowanie dziecka staje się trudniejsze, zmienia się jego funkcjonowanie emocjonalne, społeczne i poznawcze,
 • kiedy nauczyciele zwracają uwagę, że z dzieckiem się coś dzieje, ma problemy
 • z koncentracją, ma trudności w nauce, zmienne nastroje, ma trudności
 • z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane,
 • aby dowiedzieć się jak polepszyć z kontakt z własnym dzieckiem,
 • aby dowiedzieć się jak wspierać dziecko w trudnym okresie dorastania,
 • żeby nauczyć się jak pracować ze swoim dzieckiem w domu,
 • kiedy zachowanie dziecka nagle uległo zmianie, poznać przyczyny tych zmian,
 • kiedy jest potrzeba wsparcia, porady w trudnej sytuacji.

Pamiętajcie proszę o tym, że jestem do dyspozycji jeżeli macie jakikolwiek problem!

Razem na pewno go rozwiążemy!

Joanna Korniak