Rada Rodziców

Skład rady rodziców:

Pani Ewelina Banasiak

Pani Dorota Kutyła

Pani Anna Maliborska