Rada Rodziców

Skład rady rodziców:

Komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 35 zł. wpłaty należy dokonywać przez trójki klasowe w swoich klasach.