Realizacja modułu „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki” w klasie II

Klasa II zrealizowała zadania z II modułu „Podróże po Europie” projektu edukacujnego „Czytam z klasą-lekturki spod chmurki” IV edycja „Podróżowanie przez czytanie”. Dzieci przeczytały lekturę H. Loftinga pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, omówiły przygody głównego bohatera, uzupełniły lekturniki, wykonując w nich wszystkie zadania związane z tą lekturą. Drugim zadaniem było wykonanie zakładek do książek. Technika pracy była dowolna. Motywem przewodnim na zakładkach był doktor Dolittle i jego przygody. Po kilkudziesięciu minutach kreatywnej pracy powstały bardzo ładne zakładki. Trzecie zadanie to lekcja pod chmurką. W słoneczny dzień wybraliśmy się na plac przed szkołą, gdzie każde dziecko czytało fragment przyniesionej książeczki. Ostatnie zadanie uczniowie wykonali ze scenariusza zajęć. Pracowali z mapą Europy, poznali kontynent o którym była mowa w lekturze- Europę i kraj- Anglię, bawili się w zabawę „Wyruszamy w podróż” i w grupach zadaniowych zaprojektowali bilet dzięki ,któremu będą mogli tam dotrzeć. Przypomnieli sobie również, co należy spakować do walizki. Na zakończenie sprawdzili swoją wiedzę na temat przeczytanej lektury oraz wypełnili karty samooceny w swoich lekturnikach. Po raz kolejny w innowacyjny sposób uczniowie omówili przeczytaną lekturę. Był to ostatni moduł w tym roku szkolnym w związku z tym klasa II otrzymała certyfikat ukończenia tego projektu, a każde dziecko dyplom za udział w projekcie.