Realizacja projektu edukacyjnego nt. Czy rośliny mogą rosnąć „do góry nogami”?

Uczniowie klasy V zrealizowali projekt edukacyjny nt. Czy rośliny mogą rosnąć „do góry nogami”?

Celem projektu było wskazanie, że korzenie i łodygi rosną zawsze w jednym określonym kierunku.

Uczniowie klasy V mięli problem do rozwiązania: Czy rozwijające się nowe rośliny zawsze zwracają korzeń w dół, a łodygi do góry? Sposobem na rozwiązanie problemu było przeprowadzenie doświadczenia i opracowanie karty doświadczenia.

Joanna Cieślak