Realizacja projektu edukacyjnego nt. WEHIKUŁ CZASU- STARZENIE SIĘ ORGANIZMU

Klasa VII zrealizowała projekt edukacyjny nt. WEHIKUŁ CZASU – STARZENIE SIĘ ORGANIZMU

Procentowy udział osób starszych w polskim społeczeństwie systematycznie rośnie. Bardzo często te osoby są przewlekle chore, dotknięte różnorodnymi dysfunkcjami, w tym dysfunkcjami układu ruchu. Panujący w mediach kult młodości nie pomaga w zrozumieniu problemów osób starszych i pogłębia międzypokoleniową barierę komunikacyjną.

Celem projektu było więc wyczulenie uczniów klasy VII na trudności w funkcjonowaniu związane ze starzeniem się organizmu oraz próba pokonywania barier międzypokoleniowych.

Cele projektu

• Utrwalenie wiadomości dotyczących funkcjonowania układu ruchu.

• Zrozumienie mechanizmów procesu starzenia.

• Wykształcenie zdolności do zrozumienia i współodczuwania fizycznych niedogodności związanych z postępującym procesem starzenia.

• Wyczulenie na problemy zdrowotne ludzi starszych.

• Zrozumienie problemów i potrzeb, z którymi w codziennym życiu borykają się ludzie starsi.

• Kształtowanie postawy szacunku wobec ludzi starszych.

Etapy projektu

Uczniowie w kilkuosobowych grupach przeprowadzili analizę schorzeń, które są typowe dla osób starszych. Gromadzili informacje i opracowali plakat lub prezentacje multimedialną przedstawiającą te schorzenia. Zwracali szczególną uwagę na trudności związane z aparatem ruchu, pogłębiające się w miarę upływu czasu. Przeprowadzili wywiad z babcią, dziadkiem lub z innym starszym członkiem rodziny. Wywiad zawierał pytania dotyczące największych trudności, z którymi w życiu codziennym borykają się osoby starsze (np. jakie napotykają bariery, które czynności codziennego życia są dla nich szczególnie trudne lub uciążliwe, jakie usprawnienia mogłyby się okazać pomocne). Uczniowie opracowali tabelę przedstawiającą fizyczne objawy związane z procesem starzenia.

Każda grupa zaprezentowała wyniki swojej pracy.

Joanna Cieślak