Realizacja zadania z I modułu projektu edukacyjnego „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”

Klasa III zrealizowała zadania z I modułu „Bądź dobry dla ludzi” projektu eduk. „Czytam z klasą-lekturki spod chmurki” V edycji „Na tropach dobroczynności”. Dzieci przeczytały lekturę B. Kosmowskiej pt. „Dziewczynka z parku”, omówiły przygody głównej bohaterki, uzupełniły lekturniki, wykonując w nich wszystkie zadania związane z tą lekturą. Następnie w grupach zadaniowych wykonały plakaty zachęcające innych uczniów do przeczytania tej lektury. Dzięki pomysłowości i kreatywności uczniów plakaty wyglądały bardzo ciekawie i oryginalnie i na pewno zachęciły innych do przeczytania tej książki. Realizując kolejne zadanie, dzieci stworzyły „Lekturę na lince”. Na kartkach wykonały rysunki poszczególnych wydarzeń i za pomocą spinaczy zawiesiły je na lince, dodając elementy związane z dobroczynnością. Ostatnim zadaniem było zadanie z dobroczynności- 16 listopada zorganizowaliśmy Dzień Tolerancji w klasie, dzieci wzięły udział w zajęciach pod hasłem „Każdy inny -wszyscy równi”, obejrzały film edukacyjny gdzie dowiedziały się czym jest tolerancja i jakimi cechami wyróżnia się osoba tolerancyjna. W klasie powstała również gazetka tematyczna, odrysowując swoje dłonie dzieci stworzyły łańcuch tolerancji. Uczniowie klasy III wzięli udział w akcji charytatywnej „Podaruj Pluszaka Dla Dziecka”, szkolna zbiórka maskotek dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.