SENSORYCZNA MATEMATYKA- zadanie listopadowe w ramach realizowanego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”.

Kreatywna matematyka sensoryczna to zajęcia, które wprowadzają dzieci w świat matematyki poprzez doświadczenia wielozmysłowe i dobrą zabawę. Dzieci na zajęciach doskonaliły przeliczanie, porównywały liczebność zbiorów oraz przyswajały takie pojęcia jak: mniej, więcej, tyle samo. Utrwalały też nazwy figur geometrycznych, rozwijały koordynację wzrokowo- ruchową, motorykę małą i umiejętność tworzenia kompozycji przestrzennych. Odtwarzały również rytmy przedstawione na obrazkach przy wykorzystaniu gry Sprytne Pszczółki ćwicząc przy tym prawidłowy chwyt, nazwy kolorów oraz pamięć i koncentrację.