Spotkanie profilaktyczne w klasach starszych

Klasy 5-8 uczestniczyły w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym prawidłowego poruszania się po drogach różnymi pojazdami oraz szkodliwości palenia tytoniu i spożywania różnych używek.

W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób nieletnich będących ofiarami rożnego rodzaju uzależnień i zagrożeń płynących z Internetu. Spotkanie to miało na celu uświadomić młodzieży skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania.

Na zakończenie uczniowie zakładali ALKOgogle, które symulują zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu i demonstrują upośledzenie zmysłów osoby pod wpływem środków odurzających.

Dziękujemy za cenną lekcję.