SPOTKANIE Z POLICJANTEM 👮‍♀️


W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z policjantem, w którym uczestniczyli uczniowie klas 4-8. Zostali oni zapoznani z zasadami bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania się zarówno w szkole, w domu oraz przestrzeni publicznej. Policjant zapoznał uczniów również z konsekwencjami prawnymi cyberprzemocy, niewłaściwego zachowania względem kolegów/koleżanek ze szkoły bądź nauczycieli. Dzięki prelekcji uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób zapobiegać tym zachowaniom, a także reagować na ataki w Internecie. Spotkanie było bardzo pouczające.