Spotkanie z policjantem

Podczas dzisiejszego spotkania przygotowanego dla klas V-VIII, nasi uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie jak ważne są zasady bezpiecznego zachowania podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. Ponadto uczestnicy spotkania zostali poinformowani jakie zachowania nieletnich są uznawane za wykroczenia i podlegają prawnym konsekwencjom.