Sprzątamy zaniedbane i opuszczone groby

W dniu 30 października harcerze i członkowie Szkolnego Koła PCK wybrali się na Cmentarz Parafialny w Trześni celem porządkowania zaniedbanych i opuszczonych grobów.
Naszym głównym zadaniem było uporządkowanie Pomnika Obrońców Ojczyzny oraz samotnych mogił. Zapaliliśmy także znicze, zebrane podczas szkolnej akcji charytatywnej.
Dziękujemy wszystkim biorącym udział w wydarzeniu, szczególnie podkreślamy zaangażowanie przedszkolaków w zbieraniu zniczy.
Opiekunowie Szkolnego Koła PCK i harcerskiej drużyny „Sokoli Wzrok”