Stołówka

Odpłatność za obiady za listopad 2022 r. wynosi …….,00 zł (20 dni) – należność proszę wpłacać  do ………. 2022 r.

 UWAGA!

Uprzejmie prosimy rodziców o zgłaszanie nieobecności dziecka na obiadach bezpośrednio do intendenta.
Z góry DZIĘKUJEMY

Prosimy dokonywać opłaty wyłącznie za dany miesiąc.

W tytule przelewu prosimy wskazać za jaki miesiąc jest opłata, imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować zawieszeniem wydawania posiłków.

Jadłospis – listopad

    Regulamin stołówki szkolnej