#SzkołaPamięta

W dniu 27 października, członkowie szkolnych organizacji: harcerze i PCK działający w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sokolnikach włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”.​​​​​​​

#SzkołaPamięta - Obrazek 1

Celem tej patriotycznej inicjatywy jest, aby uczniowie od najmłodszych lat pielęgnowali pamięć o bohaterach naszej wolności.

W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie, zapalenie zniczy przez uczniów na Pomniku Obrońców Ojczyzny, na Cmentarzu Parafialnym w Trześni oraz posprzątanie grobów zapomnianych i opuszczonych, o które nikt już nie dba.

Dzień później, uczniowie reprezentujący powyższe organizacje wraz z nauczycielami opiekunami uporządkowali miejsca ważne dla społeczności szkolnej- kamień z tablicą poświęconą mjr. Władysławowi Siemkowi, poległemu w Katyniu oraz tablicę z wizerunkiem patrona naszej szkoły – ks. Jana Twardowskiego. Przy tablicy oraz przed kamieniem członkowie organizacji zapalili znicze jako symbol naszej pamięci. 

Uczniowie klasy trzeciej zapalili znicze na Pomniku Obrońców Ojczyzny w Trześni.