TEST KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

W dniach 16 i 17 maja 2023 r. uczniowie klasy trzeciej przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu – Testu Umiejętności Trzecioklasisty, którego organizatorem było wydawnictwo WSiP.

Uczniowie w pierwszym dniu pisali test z przedmiotów humanistycznych, a w drugim z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Celem testu było zgromadzenie informacji o poziomie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, wiedzy o języku oraz praktycznych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu zadań.