Uczestnictwo klasy 1 w XII edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”

Uczniowie klasy 1 razem z wychowawczynią, w bieżącym roku szkolnym, uczestniczą w XII edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”. Poprzez realizację zaplanowanych działań, dzieci stopniowo i odpowiedzialnie będą wprowadzane w cyfrowy świat. Świadomie, czynnie i twórczo będą korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji zamieszczonych w Internecie (w szczególności dotyczy ścieżki „Bezpieczni w cyfrowym świecie”). Będzie to nauka przez zabawę i doświadczanie z wykorzystaniem ciekawych pomocy. Oto fotorelacja z wykonania pierwszego zadania: „Co nas czeka w szkole?”