„W KRAINIE WIELOŚCIANÓW- BRYŁY PLATOŃSKIE”

Na lekcji matematyki uczniowie klasy V uczestniczyli w projekcie:

„W krainie wielościanów- bryły platońskie”.

Na zajęciach dowiedzieli się, na czym polega wyjątkowość tych brył, poznali ich własności, rodzaje i nazwy.

Projekt był również okazją do przybliżenia sylwetki wielkiego greckiego filozofa i matematyka – Platona.

Chętni uczniowie zaprezentowali plakaty, na których zamieścili opisy i ciekawostki dotyczące wybranej bryły platońskiej.

Uczniowie wykonali modele brył z przygotowanych przez nauczyciela siatek.

W zgromadzonej kolekcji najwięcej znalazło się ośmiościanów, czworościanów i sześcianów. Cztery uczennice wykonały dwunastościan i dwudziestościan.

Uczniowie w grupach budowali również modele brył z wykorzystaniem klocków magnetycznych „Geomag” oraz opisywali każdy wielościan uzupełniając przygotowaną kartę pracy.

Wszyscy uczniowie spisali się wspaniale, wykazali dużą aktywność i zaangażowanie w realizację projektu, za co zostali nagrodzeni ocenami z przedmiotu.

Projekt dostarczył wszystkim dawkę ciekawej wiedzy i fajnej zabawy.