Warsztaty profilaktyczne

W dniach 27.03 oraz 28.03 uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach profilaktycznych.

Dzieci z klas I-II uczestniczyli w programie „Cukierki”, zaś uczniowie klas III-IV brali udział w programie „Magiczne Kryształy”.

Programy miały na celu przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postaw dystansu do osób nieznajomych, przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych, proponowanych przez TV, Internet i gry komputerowe, a także diagnozę potrzeb uczestników dotycząca form spędzania czasu wolnego.

Najstarszą grupę uczestników warsztatów stanowili uczniowie klas V,VI oraz VII. Młodzież ta

wzięła udział w zajęciach warsztatowych w ramach programu profilaktycznego „DEBATA”. Spotkania miały na celu zapobieganie przedwczesnemu sięganiu po alkohol, poznanie konsekwencji picia alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie systemu wartości.

Dzieci i młodzież chętnie i z zaangażowaniem brała udział w powyższych warsztatach, uczniowie wypowiadali się przytaczając argumenty, wychodzili z inicjatywą i wyciągali wnioski. Mamy nadzieję że realizacja programów przyniesie pozytywne efekty w przyszłości.

Galeria zdjęć

https://www.facebook.com/photo/?fbid=994606124988741&set=pcb.994606918321995