Warsztaty w klasie VIII

27 kwietnia uczniowie klasy VIII uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu.
Szkolenie to miało na celu ukierunkować młodzież w dokonaniu przez nich wyborów edukacyjnych. Odbywało się ono poprzez wykorzystanie narzędzi i metod wspomagających rozpoznanie przez ucznia swoich predyspozycji, zainteresowań, lepszego zrozumienia siebie. Dokonanie wyboru kierunku kształcenia umożliwia kolejny krok, jakim jest zaplanowanie przebiegu ścieżki edukacyjno-zawodowej, uwzględniającej uwarunkowania i możliwości rynku pracy.