Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

Akcja polegać będzie na zbiórce sprzętu domowego zasilanego prądem lub na baterie.

Do 28 lutego 2023r. zbieramy niepotrzebny sprzęt w naszych domach. W dniu 1 marca 2023r. sprzęt należy przywieźć do szkoły, gdzie na placu szkoły nastąpi jego odbiór przez organizatora akcji. Zachęcamy do udziału w tej akcji wszystkich, którym leży na sercu czyste środowisko i zdrowie człowieka.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’