Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 22 września odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

Po podliczeniu głosów ustalono skład nowego Samorządu Uczniowskiego.