Wyjazd do kina

24 listopada uczniowie z klas 0-III udali się wraz z opiekunami na wycieczkę do kina Helios w Stalowej Woli na projekcję filmu pt. ,,Nel i tajemnica Kurokota”. Celem tego wyjazdu było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, a także wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz integracja zespołu klasowego wraz ze wzmocnieniem więzi koleżeńskich. Było to niezwykłe przeżycie –szczególnie dla dzieci z klasy „0”. Dla niektórych był to bowiem pierwszy taki wyjazd i jednocześnie pierwsza jazda autokarem. Wyjazd okazał się bardzo udany. Towarzyszyły mu radość, dobry humor i wrażenia po obejrzanym filmie. Emocje związane z wycieczką pozostały na długo w pamięci zerówkowiczów, którzy chętnie pojechaliby na kolejny seans do kina.