XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17 listopada w naszej szkole zorganizowana została akcja: XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Do tego wydarzenia uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli matematyki, którzy motywowali ich do powtarzania i utrwalania tabliczki mnożenia.
Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę tematyczną, na której zamieszczono m.in. prace plastyczne uczniów promujące ŚDTM.
Jury wyróżniło najciekawsze prace:

Julii Ciby z klasy IV- I miejsce
Igora Napieracza z klasy IV- II miejsce
Ernesta Sochana z klasy IV – III miejsce

Na lekcjach matematyki w tym dniu przeprowadzono wiele ciekawych gier, łamigłówek i konkursów z „tabliczką mnożenia w tle”. Chętni uczniowie przystąpili również do egzaminu ze znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na wszystkie pytania otrzymali imienny Certyfikat Eksperta TM. W tym roku w naszej szkole rozszerzono akcję egzaminowania o nauczycieli, pracowników szkoły oraz mieszkańców, zgodnie z hasłem: ” Młodzi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.
Utworzono specjalny Patrol Egzaminacyjny w składzie: Milena Wala, Julia Chara, Urszula Korniak, Julia Stachula oraz Oskar Łukawski, który pod opieką nauczycieli matematyki pani W. Sałek i pani S. Sędrowskiej-Zając sprawdzał wiedzę dorosłych w szkole i poza nią.
W tym roku Certyfikat Eksperta TM otrzymało 48 uczniów i 9 dorosłych.
W akcję XIII ŚDTM włączyli się również młodsi uczniowie naszej szkoły ( z klas 1-3), dla których był to dzień zabawy z tabliczką mnożenia. W klasie 3 chętni uczniowie przystąpili do egzaminu, a najlepsi spośród nich (5 osób) otrzymali Odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia.

W klasach IV- VIII wybrano Mistrzów Tabliczki Mnożenia.
W tym roku tytuł ten otrzymali:

Paulina Turbiarz ( kl. IV)
Julia Kolera ( kl. V)
Julia Stachula (kl. VI)
Bartłomiej Skrok (kl. VII)
Olaf Margiel (kl. VIII)

Zwycięzcy nagrodzeni zostali upominkami, które ufundowała i wręczyła Pani Dyrektor.

Wszystkim uczestnikom ŚDTM dziękujemy za wspólną zabawę, a zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy!