XX Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej

Kolejna edycja Diecezjalnej Olimpiady Wiedzy Liturgicznej odbyła się w naszej szkole. Uczestniczyło siedmioro uczniów z klasy 8 i troje z klasy 6. Do etapu dekanalnego awansowała Magdalena Pawelec z klasy 8. Ten etap odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach. Uczennica naszej szkoły zajęła drugie miejsce. Niestety do następnego etapu przeszła tylko jedna osoba, która zajęła pierwsze miejsce. Gratulujemy dobrych wyników i dziękujemy wszystkim którzy z naszej szkoły brali czynny udział w konkursie.