ZA SIEDMIOMA TKANKAMI… – WYOBRAŹNIA W NAUCZANIU BIOLOGII – PROJEKT EDUKACYJNY W KL.VII

Cele projektu:
• Przybliżenie wiadomości dotyczących układu odpornościowego, rodzajów odporności
i mechanizmów odpornościowych.
• Pobudzenie wyobraźni uczniów w celu wizualizacji i lepszego zrozumienia trudnych procesów biologicznych związanych z odpornością.
• Uzasadnienie roli szczepionek w budowaniu odporności organizmu.
• Aktywizacja uczniów nieśmiałych lub niezainteresowanych biologią.

Czynnikiem, który utrudnia uczniom zrozumienie danego procesu biologicznego, jest jego abstrakcyjność oraz używanie do opisu trudnego, typowo biologicznego słownictwa. Naukowe przedstawianie tematu zniechęca uczniów i sprawia, że trudno im pojąć praktyczny cel przyswajania tych informacji, a jest to niezbędne, by proces uczenia się był skuteczny.
Projekt miał za zadanie pobudzić wyobraźnię uczniów i w ten sposób ułatwić im opanowanie trudnych wiadomości dotyczących mechanizmów działania układu odpornościowego. Bezpośrednim jego celem było stworzenie opowiadania/ komiksu, w którego na zasadzie paraleli zostały wplecione postaci i zdarzenia odwzorowujące te mechanizmy.