Zadania listopadowe w ramach innowacji „Kreatywne Prace Plastyczne”

Uczniowie biorący udział w Projekcie, w listopadzie wykonali 3 prace plastyczne:

– FROTAŻ Z LIŚCI MALOWANY AKWARELĄ

– JESIENNE LIŚCIE

– JESIENNE DRZEWO

Jesienne prace plastyczne z liści są łatwe do wykonania i niezwykle atrakcyjne dla dzieci przez użycie materiału przyrodniczego i malowanie bezpośrednio po powierzchni liści.

Dzieci mogły sprawdzić, jak zachowuje się farba na powierzchni świeżych liści i jak one się zmieniają, oraz porównywać pomalowane liście z naturalnymi.

Dotykanie liści, gładzenie ich i wodzenie palcami po żyłkach to wartościowe ćwiczenie sensoryczne.