Zadania projektowe

Za nami kolejne zadania w ramach projektu edukacyjnego „Gramy zmysłami”. Miesiąc kwiecień upłynął pod nazwą „Dźwięki wokół nas”.

Rozpoznawaliśmy dźwięki najbliższego otoczenia i odszukiwaliśmy na planszy i obrazkach, przy użyciu gry dydaktycznej „Pamięć słuchowa” ćwiczyliśmy uważne słuchanie rozpoznając czy dźwięk jest taki sam czy inny. Ponadto wygrywaliśmy rytmy oraz było sporo ruchu przy piosenkach z zabawami kształtującymi słuch fonemowy i sprawność ruchowo- słuchową 👂🎶