Zakończenie roku szkolnego

W piątkowe przedpołudnie zakończyliśmy kolejny niezwykle wymagający rok szkolny. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęliśmy od mszy świętej, podczas której ksiądz Proboszcz, Wiesław Piś w kazaniu odwołał się do ogromnego wysiłku wszystkich tworzących środowisko szkolne. Bezpośrednio już w szkole, kontynuowaliśmy naszą uroczystość. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu Pani Dyrektor, nastąpiło wręczenie nagród wyróżniającym się uczennicom i uczniom. Na piątek zaproszeni zostali uczniowie klasy ósmej. Każdy absolwent otrzymał świadectwo ukończenia szkoły.
Pożegnaliśmy również wieloletniego pracownika szkoły ks. Marcina Czajkę, który będzie pełnił posługę kapłańską w innej miejscowości.
Koniec spotkania umilony został krótką częścią artystyczną i wręczeniem kwiatów nauczycielom, wychowawcom.

Życzymy wszystkim udanych wakacji !!!